DİYASPORA ÇERKESLERİNİN FOLKLORÜ

Fast Shipping
Secure shopping
Returns and Exchanges
Antropologların yaşayan sözlü geleneği, kimliğin tarihi biçimlerini, kayıp düşünce ve davranış kalıplarını ararken karşılaştıkları eşsiz bir bilgi kaynağı, diaspora topluluklarının sözlü geleneğidir. Bu kitap Türkiye Çerkes diasporasının folkloru hakkındaki ilk monografi çalışmasıdır. Yazar çalışmasında 2009-2018 yılları arasında yaptığı beş araştırma gezisi sırasında topladığı saha materyallerine, Orta Anadolu'da bulunan Uzunyayla Çerkeslerinden orijinal dilinde kaydedilmiş materyallere ve orada yaşadığı süre boyunca yaptığı kendi gözlemlerine dayanarak geleneksel kültürün yerel ölçekte bir incelemesini sunuyor. Sadece burada var olan süje ve motiflerle, karakterlerle birlikte kitapta aynı zamanda evrensel folklor olguları da veriliyor. Tüm Çerkesler için ortak olan etnik değerler, kültür taşıyıcılarının kendi yorumlarıyla, kendi sözleri, kavramları ve kategorileriyle ortaya konuyor.

Çalışma Adıgey Cumhuriyeti T.M. Keraşev Beşeri Araştırmalar Enstitüsü (Maykop) bünyesinde yürütüldü. Kitabın yazarı Madina M. Pashtova halkbilimcidir ve Erciyes Üniversitesi Çerkes Dili ve Kültürü Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışıyor.

В поисках живой устной традиции, исторических форм идентичности и утраченных моделей мышления и поведения мы сталкиваемся с одним из уникальных источников знания. Это устная традиция диаспорных сообществ. Настоящее издание представляет собой первое монографическое исследование фольклора черкесской (адыгской) диаспоры. На основе полевых материалов, собранных автором в ходе пяти фольклорно-этнографических экспедиций (2009–2018) и в условиях включенного наблюдения, предлагается рассмотрение традиционной культуры в локальной оптике, на материалах, записанных на языке оригинала от уроженцев местности Узун-Яйла в Центральной Анатолии. Наряду с бытующими только здесь сюжетами, мотивами, персонажами в книге представлены также универсальные фольклорные явления. Общие для всех черкесов (адыгов) этнические ценности излагаются в интерпретации самих носителей культуры, в их словах, понятиях и категориях. 

Работа выполнена на базе Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева (г. Майкоп). Автор книги Мадина М. Паштова – фольклорист, в течение ряда лет работала также приглашенным лектором на кафедре черкесского языка и культуры университета Эрджиес (г. Кайсери).
GARANTİ

Sipariş ettiğiniz üründe herhangi bir baskı hatası olduğu takdirde veya ürününüzün paketinde herhangi bir deformasyon olduğu takdirde, kargo firması görevlisine durumla ilgili rapor hazırlatarak siparişinizi teslim almama hakkınız bulunmaktadır. 

Bu tür durumlarda siparişiniz ücretsiz olarak tekrar tarafınıza kargolanacaktır.

Siparişinizi teslim aldığınız durumda ise, kargo firmalarından kaynaklı olarak yaşanan hatalarda maalesef ürün değişim hakkınız bulunmamaktadır.

TESLİMAT

Siparişiniz haftaiçi saat 14:00’den önce, Cumartesi günü 11:00' den önce oluşturulduğu takdirde aynı gün; saat 14:00’den sonra oluşturulduğu takdirde ise ertesi gün kargolanmaktadır.

Kargo firmalarından kaynaklı olarak yaşanan teslimat problemleri nedeniyle firmamız müşterilerimize online olarak destek olmakta olup, yaşanan mağduriyetlerde maalesef sorumluluk kabul etmemektedir.

 
No comments have been made yet.
Loading...